Kaikki artikkelit, joiden avainsana on “kirjan taitto

E-kirjan taitto poikkeaa jonkin verran painetun kirjan taitosta, sillä e-kirjoja luetaan monella eri laitteella. Näyttökoot vaihtelevat ja lukija pystyy itse valitsemaan kirjasimen koon. Yhden kiinteän sivukoon sijasta kirjan taiton on mukauduttava jokaiselle eri näyttökoolle, jolloin puhutaan niin sanotusta juoksevasta taitosta.