Nopeat ja edulliset kustantamisen keinot
Kommentteja 0

Kirjan kustantamisen ketterät mallit

Iso osa e-kirjoihin liittyvistä toiveista ja ennustuksista liittyy kirjan muotoon. Painettu kirja muuttuu sähköiseksi, fyysinen kirja katoaa ja tilalle tulee tiedosto. Kertomuksen kulku on tuttu musiikin ja elokuvien kuluttajille. Lukijoiden parissa se tuntuu edelleen aiheuttavan nostalgiaa perinteistä, painettua kirjaobjektia kohtaan ja tervettä epäluuloa sähköisen kirjan mahdollisuuksia kohtaan. Mistä se johtuu?

Painetun kirjan lukijalle sähköinen kirja on usein niin paljon vähemmän, koska se ei ole enää kirja. Havainto on oikea, ja siksi e-kirjaltakin olisi lupa odottaa paljon enemmän. Sen olisi vielä todistettava olevansa jotakin muuta. Iso osa lukijoistakin odottaa edelleen e-kirjan ainoastaan toisintavan painetun kirjan sisällön. Myös kustantajat sovittavat edelleen tuotantonsa tähän odotukseen.

Toinen tapa tuottaa sähköinen kirja on yrittää kasvattaa sille lisäarvoa kuvilla, videoilla ja äänillä. Kun kirja näyttää videolta ja ääntelee kuin mp3-soitin, tekstin suhde muuhun sisältöön muuttuu alisteiseksi: kerrontaa ohjaavat ääni- ja kuvatiedostojen tuomat katkokset. Samalla kirjan tuotantokustannukset tavallisesti nousevat, sillä tekstiä halvempaa mediaa ei ole.

Painotuotteesta jatkuvasti kehitettäväksi kirjaksi

Sekä sähköiseen muotoon siirretty teksti että muita medioita hyödykseen käyttävät teokset jakavat yhteisen tuotantomallin, jossa kustantajan tehtävä on paitsi rahoittaa, myös saattaa käsikirjoitus lopulliseen muotoon, ennen kuin sitä voi tarjota myytäväksi. Tätä tekijäkin useimmiten tavoittelee. Teos täytyy saada valmiiksi.

Menestyneen kirjan tunnistaa siitä, että mahdollisimman moni lukija on saanut käsiinsä täysin identtisen lopputuotteen. Valmiiksi saatua kirjaa on helppo myydä muuttumattomana, koska tuotantoväline, painokone, pystyy valmistamaan siitä lukemattoman määrän kopioita. Tappion (tai kulttuuriteon) tunnistaa siitä, että kirjaa on painettu reilusti enemmän kuin sille on koskaan löytynyt lukijoita.

Sähköisen kustantamisen valtavirta nojaa edelleen samaan ajatukseen yhdestä muuttumattomasta teoksesta. Rajaton, erittäin edullinen sähköinen monistettavuus antaisi kuitenkin mahdollisuuden tuottaa teoksesta loputtomasti uusia versioita, koska painokonetta ei tarvitse käynnistää kertaakaan. Kirjan ensimmäinen myyntiin tarkoitettu versio voi aivan hyvin olla täysin keskeneräinen teos.

Kirja testipenkissä

Sähköistä kirjaa voidaan korjata ja täydentää kuten ohjelmistoa. Kirjan uusien versioiden kehittämisessä oleellista on käyttäjän eli lukijan antama palaute, johon reagoimalla kirjasta pyritään tuottamaan entistä parempi versio. Kirjaa tuotetaan nopeissa perättäisissä sykleissä (iteraatioissa), joissa tavoitteena ei ole edelleenkään ole ”lopullinen” kirja vaan paranneltu versio edellisestä kirjan versiosta.

Oleellista on, että kirjaa pyritään kehittämään myös lukijoiden palautteen perusteella. Lähtökohta saattaa olla melko vaatimaton kirjallinen tuotos, jota testataan. Testaus tuottaa palautetta ja kehitysehdotuksia, joiden pohjalta seuraava versio valmistuu.

Tämä ketterää ohjelmistokehitystä mukaileva tuotantotapa voisi yleistyessään muuttaa e-kirjan olemusta enemmän kuin pelkkä teknologinen siirtymä painetusta sähköiseen kirjaan. Ketterälle kustantamiselle ei todellisuudessa ole olemassa tarkasti määriteltyä metodia, vaan muutamat kustantajat ovat lähteneet kehittämään ketteriä tuotantotapoja erilaisilla kokeiluilla.

Kustantamista lukijan ehdoilla

Jatkuvasti kehitettävän teoksen saama palaute voi auttaa varmistamaan, että kirjalle löytyy kiinnostuneita lukijoita. Näin kustantaja voi päästä testaamaan kirjan houkuttelevuutta jo varhaisessa vaiheessa. Lukijalta ketterän kustantamisen malli voi vaatia virheiden ja keskeneräisyyden sietämistä.

  • Amerikkalainen it-kirjojen kustantaja O’Reilly julkaisee joistakin uutuuskirjoistaan aluksi ns. Early release -version. Lukija voi hankkia teoksen jo siinä vaiheessa, kun kirjasta on tiedossa pelkkä sisällysluettelo ja ensimmäiset versiot muutamasta luvusta. Ostaja  saa kaikki myöhemmät versiot aina viimeiseen, myös painettuna kirjana julkaistavaan tuotteeseen saakka.
  • Kirjaa voidaan tarjota myytäväksi myös osissa – kokonaista kirjaa pienempinä kokonaisuuksina, esimerkiksi yksittäisinä lukuina kustantaja Sourcebooksin tapaan.
  • Yksi ketterän kustantamisen malli on myös kirjan joukkorahoitus, jossa teosta ei lähdetä tekemään tai kehittämään ennen kuin sille on löytynyt riittävä määrä maksavia lukijoita.
  • Kirjan materiaali voidaan antaa täysin vapaasti kenen tahansa kehitettäväksi vapaan lähdekoodin hengessä. Jos et ollut tyytyväinen teokseen, kirjoita siitä itse parempi versio.

Ketterän kustantamisen kautta myös tekijyyden käsite voi joutua uuden tarkastelun alle. Teoksen ensimmäisen version luonut kirjailija tai työryhmä voi luovuttaa teoksen myöhemmän kehittämisen toisten tehtäväksi. Näin yhden kirjailijan aloittamaa teosta voi kirjoittaa lopulta joku muu, ja lukijasta voi tulla jatkuvasti täydennettävän teoksen tekijä.

Jätä kommentti