Kirjojen hinnat
Kommentteja 0

Miten hinnoittelen e-kirjan?

Verkkokauppa Amazon loi käytännössä e-kirjojen markkinat tarjoamalla luettavaa huomattavasti painettujen kirjojen hintoja halvemmalla. Alhainen hinta houkutteli kokeilemaan uutta jakelutapaa. Lukulaitteen hankintaa ostaja saattoi perustella e-kirjojen hankinnasta koituvilla säästöillä. Onko myös e-kirjan tekijän yritettävä myydä kirjansa mahdollisimman halvalla?

Kun sähköisen kirjan hinta ei ole yhtä kiinteästi sidottu tuotantokustannuksiin ja varastokulut ovat olemattomat, e-kirjan hinta voidaan asettaa paljon vapaammin kuin painetun kirjan hinta. Se mahdollistaa myös joustavat kokeilut eri hinnoilla. Monet jakelijat sallivat myös kirjan jakelun ilmaiseksi määräajaksi, millä tekijä voi pyrkiä herättämään kiinnostusta ja kysyntää kirjaa kohtaan.

Paras myynti oikealla hinnalla

Tekijän kannalta paras hinta ei kuitenkaan tarkoita aina halvinta hintaa. Vaikka e-kirjan hintamielikuva on painetun kirjan hintamielikuvaa alhaisempi, liian alhainen hinta voi epäilyttää e-kirjan ostajaa. Liian korkea hinta voi puolestaan karkottaa ostajia yhtä tehokkaasti.

Tekijän näkökulmasta paras hinta maksimoi kirjan julkaisusta saatavan tuoton. Mihin kohtaan optimaalinen e-kirjan hinta sitten asettuu? Markkinajohtaja Amazonin myyntitiedot pysyvät salaisina, mutta muutamat muut alan toimijat ovat avanneet omia tietojaan kirjojen hinnoittelusta ja menekistä.

  • Omakustantajia palveleva Smashwords julkaisee tilastoja palvelun kautta julkaistuista kirjoista. Niiden perusteella keskimääräistä paremmin myyvän kaunokirjallisen kirjan hinta on tavallisesti 0,99, 2,99 tai 3,99 dollaria. Tietokirjoissa vastaavat ”parhaat” hinnat ovat 0,99, 2,99 ja yllättäen selkeästi korkeampi 9,99 dollaria. Hinnan lisäksi toinen keskeinen tekijä voi kuitenkin olla myös kirjan pituus: pidemmät kirjat myyvät lyhyempiä paremmin.


2014 Smashwords Survey – How to Sell More Ebooks
 

  • Vastaavan havainnon esittää e-kirjojen hintavertailusivusto Luzme, jonka johtopäätökset Yhdysvaltojen markkinoista vastaavat pitkälle Smashwordin tilastoja. Sen sijaan Britanniassa samat lait eivät enää päde: saarivaltakunnassa valtaosa kirjoista myydään alle 1 punnan hinnalla. Kun brittiläinen arvonlisävero e-kirjoista on 20 %, voi hyvin kysyä, kuinka kannattavaa toiminta voi olla.

E-kirjojen arvonlisävero

Suomalaiselle tekijälle — ja ostajalle — näin alhainen hinnoittelu voi jäädä utopiaksi. Suomalaisen e-kirjan hinnassa on 24 % arvonlisäveroa, kun painetun kirjan arvonlisävero on 10 %. Verokohtelu ei nähtävästi kovin pian muutukaan. Euroopan Unionin tuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan painettujen ja muissa formaateissa myytävien kirjojen erilainen verokohtelu on sallittua myös jatkossa. (Tarkkaan ottaen ennakkopäätös ei koskenut e-kirjoja, vaan muita ”fyysisiä alustoja” kuten CD-levyjä ja muistitikkuja.)

Näin ollen suomalaisesta 4 euron hintaisesta e-kirjasta maksetaan arvonlisäveroa 77 senttiä. Jäljelle jäävästä hinnasta jakelijan palkkio on noin useimmiten 30 %-70 %. Tekijän osuudeksi jää näin enintään 2,25 euroa, jolla omakustantajan on maksettava kirjan tuottamisen kulut ja toki kirjalla tehdyistä voitoistakin täytyy maksaa veroja.

Myyntiä täytyy siis Suomen kokoisessa maassa saada melkoisesti ennen kuin tekijä saa omalle kirjoitustyölleen palkkion. Tästä syystä omakustantajan kannattaa harkita, tulisiko kirjalla alun perinkin tavoitella isompia kirjamarkkinoita — ja kirjoittaa englanniksi.

Hyvästit Luxemburgin veroedulle

Kirjan ostaja on tähän asti voinut hyötyä siitä, että ulkomaisista kaupoista hankitun kirjan arvonlisävero on useimmiten ollut Suomen arvonlisäveroa alhaisempi. Isot kansainväliset toimijat ovat käyttäneet hyväkseen Luxemburgin 3 %:n suuruista arvonlisäverokantaa ja rekisteröineet maahan e-kirjakauppansa. Muissa maissa toimivat kaupat ovat joutuneet perimään kotimaansa arvonlisäveroa, joka on usein huomattavasti korkeampi.

Menettely on herättänyt närää EU:n sisällä. Vuoden 2015 alusta lähtien arvonlisävero määräytyykin ostajan kotimaan mukaan. Jatkossa suomalainen ostaja maksaa siis 24 %:n arvonlisäveron myös ulkomaisista kaupoista (Amazon, Google Play, iBooks ja Kobo) hankituista kirjoista.

Amazon on ollut asiassa jo oma-aloitteinen ja pussittaa tällä hetkellä Suomen ja Luxemburgin välisen veroeron (21 %) omaksi voitokseen. Kuten suomalaisen ostajan kuitista näkyy, Amazon rokottaa suomalaista ostajaa 24 %:n verokannan mukaan jo nyt — vaikka yhtiö tilittää Luxemburgiin ainoastaan 3 %.

amazon-alv

Jätä kommentti